Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Wyszukiwarka Części

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest:
- IMPRESJA Robert Jaśkowiec, 37-200 Przeworsk ul.Łąkowa 5, NIP: 794-101-02-82
- IMPRESJA Rafał Jaśkowiec, 37-200 Przeworsk ul.Łąkowa 5, NIP: 794-167-93-29
- IMPRESJA Michał Jaśkowiec, 37-200 Przeworsk ul.Łąkowa 5, NIP: 794-181-02-32

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu, w celu realizacji usług świadczonych drogą tradycyjną oraz elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
3. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
a. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
b. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
c. dane dla celów marketingowych: - w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody;
d. w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
e. w przypadku monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.  Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem korzystania z usług świadczonych drogą tradycyjną oraz  elektroniczną. W razie niepodania danych osobowych IMPRESJA nie będzie w stanie świadczyć wskazanych usług.
9. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.